Συστατικά νουκλεϊκών οξέων

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Διαβάστε προσεκτικά πριν επιλέξετε την μία και μοναδική σωστή απάντηση.