Για τους ορισμούς κάντε κλικ στους αριθμούς
         1            
 2     3                 
4                     
                   
                   
                   
       5              
                   
        6             
     7                
            8         
       9              
                   
                   
   10                  
         11            
                   
                   
   12