To Chemtube.gr είναι ο προσωπικός διαδικτυακός χώρος του Τολανούδη Μιχάλη.
Εδώ θα βρείτε εκπαιδευτικές εφαρμογές, ή απλές εργασίες, που έχουν αναπτυχθεί από τον ίδιο.

Το καλοκαίρι του 2010 το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε πως είχε δημοσιεύσει σε ιστοσελίδα του μια φόρμα στην οποία, οι Εκπαιδευτικοί που είχαν στην κατοχή τους ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό δικής τους παραγωγής, μπορούσαν να το υποβάλουν προς το Υπουργείο μαζί με ένα βιογραφικό. Σκοπός αυτής της προσπάθειας ήταν η δημιουργία ομάδων εργασίας των 10-12 εκπαιδευτικών ανά ειδικότητα, οι οποίες θα αναλάμβαναν τον εμπλουτισμό των ψηφιακών βιβλίων των αντίστοιχων μαθημάτων με τα λεγόμενα μαθησιακά αντικείμενα (ΜΑ).
Έτσι από τον Φεβρουάριο του 2011 είχαμε την προσωπική χαρά να συμμετέχουμε στη αντίστοιχη ομάδα Χημείας, με επιπλέον συνεισφορά στην ομάδα Βιολογίας αλλά και στην ομάδα html.
Όλα τα ΜΑ που δημιουργήθηκαν απ΄όλες τις ομάδες συγκεντρώθηκαν σε ένα συνολικό αποθετήριο που ονομάστηκε Φωτόδεντρο.Τον Απρίλιο του 2013 έγινε μια παρουσίαση στο 1ο Γυμνάσιο Σερρών, με θέμα "Οι Φυσικές Επιστήμες του Γυμνασίου στο Ψηφιακό Σχολείο". Για την παρουσίαση των Μαθησιακών Αντικειμένων (ΜΑ) που έχουν αναρτηθεί στο Ψηφιακό Σχολείο, επιλέχθηκε αντί του PowerPoint μια html εφαρμογή, μιας και τα ΜΑ είναι φτιαγμένα για να λειτουργούν σε διαδικτιακό περιβάλλον. Έγινε μια κατηγοριοποίηση των ΜΑ ανά είδος διδακτικού εργαλείου και επιλέχθηκαν ορισμένα αντιπροσωπευτικά από το πραγματικά μεγάλο πλήθος τους. Στην ίδια παρουσίαση εκτός από στατιστικά στοιχεία, παρουσιάστηκαν και οι δυνατότητες που προσφέρει το Φωτόδεντρο για την αξιοποίηση των ίδιων ΜΑ καθώς και των video της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης. Η παραπάνω εφαρμογή έτρεξε offline από τοπικό υπολογιστή, ώστε η παρουσίαση να είναι εξασφαλισμένη, σε πολύ μεγάλο ποσοστό, ακόμα και χωρίς διαθέσιμο διαδίκτυο.Εδώ μπορείτε να δείτε μια εργασία με θέμα τη δημιουργία ενός 3D κινούμενου λογότυπου.

Αφορά ένα πρόγραμμα ισότητας που έγινε με την αιγίδα του ΚΕΘΙ και με τη σύμπραξη των σχολείων που αναφέρονται επάνω στο λογότυπο.
Το συγκεκριμένο λογότυπο χρησιμοποιήθηκε στην παρουσίαση των δραστηριοτήτων της σύμπραξης, στην αντίστοιχη απολογιστική εκδήλωση που έγινε με τη λήξη της σχολικής χρονιάς.
Η εκπαιδευτική αυτή εφαρμογή, που προηγουμένως βρισκόταν στη διεύθυνση http://tolanoudis.comlu.com/, συμμετείχε στον διαγωνισμό "elearning awards 2009" και υποβλήθηκε και στο Υπουργείο Παιδείας μέσω της φόρμας κατάθεσης ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού. Eκπονήθηκε δε σαν εργασία επάνω στο λογισμικό ανοιχτού κώδικα Jmol, το οποίο χρησιμοποιείται για να αναπαριστά με ευκολία τρισδιάστατα σχήματα, τα οποία αντιπροσωπεύουν χημικά άτομα, μόρια και δεσμούς.
Το πλεονέκτημα του λογισμικού αυτού είναι η μεγάλη ταχύτητα του η οποία το κάνει ιδανικό για διαδικτυακές εφαρμογές. Μοιάζει με flash video αλλά ουσιαστικά είναι java εφαρμογή γι΄αυτό και είναι τόσο light και αποτελεσματικό, ειδικά σε μεγεθύνσεις και χειρισμούς των αντικειμένων με το ποντίκι. Σα θεματικό αντικείμενο της εφαρμογής επιλέχθηκαν τα νουκλεοτίδια και η δομή του DNA. Πιστεύουμε πως ίσως είναι το καταλληλότερο θέμα μιας και η οπτικοποίηση της δομής του μορίου του DNA είναι πράγματι δύσκολη, με άλλα μέσα. Παράλληλα εμπλουτίσαμε την εφαρμογή και με ηχογραφημένη εκφώνηση του κειμένου ώστε να δημιουργείται στους μαθητές/τριες η οικειότητα της ανθρώπινης παρουσίας την ώρα της μελέτης. Για καλύτερη θέαση και αξιοποίηση της εφαρμογής ακολουθείστε τις οδηγίες επάνω από τη μαύρη οθόνη.
Εδώ μπορείτε να δείτε το τελικό αποτέλεσμα μιας εργασίας με θέμα τη δημιουργία παρουσίασης PowerPoint.
Ο στόχος εδώ ήταν να δημιουργηθούν εντυπωσιακά εφφέ αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση του PowerPoint.΄Ετσι απαιτήθηκε μια πολύμηνη και επίπονη εργασία ενώ παράλληλα δημιουργήθηκαν και ανάλογα templates.
Το υλικό που χρησιμοποιήθηκε σαν περιεχόμενο της παρουσίασης προέρχεται από μια γραπτή εργασία με θέμα "Πράσινη Χημεία και Βιοπλαστικά".


Ο ιστότοπος αυτός είναι το αποτέλεσμα μιας εργασίας δημιουργίας ιστότoπου με το Dreamweaver. Προηγουμένως βρισκόταν στη διεύθυνση http://users.auth.gr/~mtolan/.
Επειδή περιέχει πολλές ιστοσελίδες σχεδιάστηκε με χρήση templates και css. Εκτός από κείμενο και εικόνες περιλαμβάνει και video flash καθώς και σελίδες με online tests που δημιουργήθηκαν με το Hotpotatoes. Το υλικό που παρουσιάζεται μέσα από τον ιστότοπο αυτό, είναι ένα μέρος από μια άλλη εργασία με τίτλο "Πράσινη Χημεία και Βιοπλαστικά". Η εν λόγω εργασία παρουσιάζεται μερικώς μέσω του PowerPoint στο αμέσως προηγούμενο πλαίσιο.
Ευχαριστώ για τις free stat counter προβολές