Σημαντική στην εξάπλωση της

ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ειδικότερα δε των Βιοπλαστικών

είναι και η συμβολή του καθηγητή

του Χημικού τμήματος

του Πανεπιστημίου

του BINGHAMTON of NEW YORK

EUGENE STEVENS