Ενας άλλος από τους διεθνείς

πρωτοπόρους της

ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

είναι και ο φημισμένος

καθηγητής του Χημικού τμήματος

του Πανεπιστημίου του YORK

της Αγγλίας

JAMES CLARK