Αποικοδόμηση πλαστικών-Τύποι αποικοδόμησης

Η αποικοδόμηση των πλαστικών ορίζεται ως η ριζική αλλαγή στην εμφάνιση , τις φυσικές ιδιότητες και τη χημική δομή τους. Η αποικοδόμηση μπορεί να είναι αποτέλεσμα υδρόλυσης, οπότε μιλάμε για υδρολυτικά αποικοδομήσιμα πλαστικά, ήοξείδωσης και τότε αναφερόμαστε στα οξειδωτικά αποικοδομήσιμα πλαστικά. Ακόμη αποικοδόμηση μπορεί να προκαλέσει το ηλιακό φως σε κάποια πλαστικά , τα οποία λέγονται φωτοαποικοδομήσιμα πλαστικά και τέλος η αποικοδόμηση μπορεί να είναι αποτέλεσμα δράσης φυσικών μικροοργανισμών ,όπως βακτήρια, μύκητες ή άλγες, και τότε αναφερόμαστε στα βιοαποικοδομήσιμα πλαστικά.
Θα πρέπει να γίνει αναφορά και στα κομποστοποιήσιμα πλαστικά τα οποίαμε βιολογικές διαδικασίες κατά τη διάρκεια κομποστοποίησης παράγουν διοξείδιο του άνθρακα, νερό, ανόργανα συστατικά και βιομάζα σε ποσοστό που εξαρτάται από τα άλλα κομποστοποιήσιμα υλικά και δεν αφήνουν ορατά ή τοξικά κατάλοιπα.