Τι είναι τα βιοπλαστικά

Η φυσική αφθονία των βιοπολυμερών , η ποικιλία της χημικής δομής τους, η μη-τοξικότητα τους και η βιοδιάσπαση τους αναδεικνύουν τα βιοπολυμερή σαν μια δυνητικά πλούσια πηγή πρώτων υλών για την παρασκευή βιοδιασπώμενων πλαστικών.
Σαν Bιοπλαστικά ονομάζουμε τα βιοδιασπώμενα πλαστικά των οποίων τα συστατικά προέρχονται εξ ολοκλήρου από ανανεώσιμες πρώτες ύλες.
Βιοδιάσπαση σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον για ένα πλαστικό σημαίνει πως το πλαστικό αυτό μπορεί να αποτελέσει υπόστρωμα μεταβολισμού για μικροοργανισμούς που ζουν στο περιβάλλον αυτό. Η βιομηχανική παραγωγή των βιοπλαστικών προϋποθέτει τη συμμετοχή βιοπολυμερούς ή συνδυασμού βιοπολυμερών , πλαστικοποιητή και διαφόρων πρόσθετων.

Βιοπολυμερή + πλαστικοποιητές + άλλα πρόσθετα = ΒΙΟΠΛΑΣΤΙΚΑ

Μερικά βιοπολυμερή είναι θερμοπλαστικά και μπορούμε να τα διαχειριστούμε με τις ίδιες μεθόδους όπως και τα συνθετικά πολυμερή. Έτσι μπορούν να προκύψουν και τρισδιάστατα και δυσδιάστατα αντικείμενα (φύλλα μεμβρανών). Με τα βιοπολυμερή που δεν είναι θερμοπλαστικά μπορούν να παρασκευαστούν μεμβράνες με τη μέθοδο casting. Με τη μέθοδο αυτή καθώς ο διαλύτης απομακρύνεται δημιουργείται πρώτα ένα gel και τελικά διαμορφώνεται το στερεό υλικό του βιοπλαστικού. Οι βιοπλαστικές παρασκευές βασίζονται συχνά στην υδατοδιαλυτότητα. Επίσης μερικά φυσικά βιοπολυμερή χαμηλού μοριακού βάρους μπορούν να πολυμεριστούν σε μεγαλύτερο βαθμό δημιουργώντας θερμοπλαστικά υλικά. Τέλος σε ορισμένες περιπτώσεις στο τελευταίο στάδιο του πολυμερισμού αναπτύσσονται ισχυροί διασταυρούμενοι δεσμοί με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προϊόντα με ισχυρές θερμομηχανικές ιδιότητες.

Τα νεώτερα βιοπλαστικά

Η αυξανόμενη ανησυχία για την περιβαλλοντική προστασία έχει αναζωογονήσει το ενδιαφέρον για τις ανανεώσιμες πρώτες ύλες αλλά και για τις νέες τεχνολογίες παραγωγής βιοπλαστικών. Σήμερα γινόμαστε μάρτυρες της γέννησης όλων αυτών των νέων τεχνολογιών και σύντομα θα υποδεχθούμε ένα μεγάλο αριθμό των αντίστοιχων προϊόντων να εισέρχεται στην παγκόσμια αγορά.