Μοντέλα

 

Μοριακά μοντέλα υδρογονανθράκων

Μοριακό μοντέλο θειικού οξέος

Δύναμη Τριβής

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ατμοσφαιρική διάθλαση