Εκπαιδευτικά Παιχνίδια

 

Κυνήγι Οξέων-Βάσεων

Πάζλ Φυσικών Καταστάσεων

Παιχνίδι Περιοδικού Πίνακα --------- Κρεμάλα για CO2

Σταυρόλεξο για μείγματα --------- Κρυπτόλεξο για περιοδικό πίνακα

Αγώνας δρόμου για τους αδένες ------Παιχνίδι μνήμης για σημαίες

Η μετατόπιση του Πιγκουίνου