Εφαρμογές

 

Συμπλήρωση συντελεστών σε αντίδραση καύσης

Μηχανές εσωτερικής καύσης

Φαινόμενο του θερμοκηπίου

Οστά του ανθρώπινου σκελετού

Στάδια ανακύκλωσης

Αντικείμενα παρατήρησης και αντίστοιχα όργανα